Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik mijn hypotheek rond hebben?

Zodra het artikel ‘ontbindende voorwaarden’ in gaat, welke is opgenomen in je koop-/aannemingsovereenkomst, heb je 2 maanden de tijd om je hypotheek rond te krijgen. Lukt dit niet dan kun je hiervoor, onder opgave van de reden, uitstel aanvragen.

Wat als ik mijn hypotheek niet rond krijg, zit ik dan aan de koop vast?

Als je je hypotheek niet rond krijgt, kun je binnen de gestelde termijn een beroep doen op het artikel ‘ontbindende voorwaarden’ welke is opgenomen in je koop-/aannemingsovereenkomst.

Wanneer start ik met betalen?

Op het moment dat je bij de notaris bent geweest, beginnen de betalingen via je bouwdepot te lopen. Je betaalt in termijnen uit je bouwdepot. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met je hypotheekadviseur.

Kan ik de woning (deels) met eigen geld betalen?

Ja dat is zeker mogelijk! Raadpleeg voor meer informatie je hypotheekadviseur hierover.

Kan ik ook mijn eigen notaris kiezen?

Aan een nieuwbouwproject zit altijd een projectnotaris gekoppeld. Je kunt er eventueel wel voor kiezen om de hypotheekakte bij een andere notaris te laten passeren, hetgeen waarschijnlijk niet voordeliger is.

Wat is bouwrente?

Bij nieuwbouw heb je te maken met verschillende rentes: bouwrente, transportrente, boeterente, hypotheekrente en depotrente. Op de site van Bewust Nieuwbouw staat heel helder uitgelegd hoe het in elkaar zit.

Wat is transportrente?

Bij nieuwbouw heb je te maken met verschillende rentes: bouwrente, transportrente, boeterente, hypotheekrente en depotrente. Op de site van Bewust Nieuwbouw staat heel helder uitgelegd hoe het in elkaar zit.

Ik heb nog een woning te verkopen, zijn er voor mij mogelijkheden om dubbele lasten te voorkomen?

Voor de bouwtermijn neem je meestal een overbruggingskrediet waarover rente betaald moet worden. Ondertussen moeten ook de huidige woonlasten worden betaald. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.bewustnieuwbouw.nl of neem je contact op met je hypotheekadviseur.

Zijn er kosten aftrekbaar voor de belasting?

In veel gevallen kun je een voorlopige teruggave krijgen van de rente die je betaalt voor je nieuwbouwwoning. Dat kan nu al, ook al woon je nog niet in je nieuwe woning. Kijk eens op de site van de belastingdienst.

Kan ik meerwerk meefinancieren?

Je kunt meerwerk meefinancieren, mits de woning evenveel in waarde stijgt als het meerwerk kost. Je hypotheekadviseur weet hier alles van.

Wat kost een hypotheekadvies?

De kosten voor hypotheekadvies verschillen nogal. Afhankelijk van de tussenpersoon en bank zullen de kosten tussen de € 850,- en € 3500,- zijn. Raadpleeg voor meer informatie je hypotheekadviseur hierover.

Wij willen samen kopen, hoe kunnen wij dit het best vastleggen?

Indien je getrouwd bent is een verdeling van het eigendom standaard vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden. Bent u niet getrouwd dan kun je ervoor kiezen de verdeling van het eigendom vast te leggen in een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. Laat je vooraf informeren door de projectnotaris.

Kan ik meer financieren omdat de woning duurzaam is?

Ja dat kan! Voor Energie Neutrale woningen is €15.000 extra hypotheekruimte beschikbaar. Veel banken hebben daarnaast speciale groenhypotheken voor duurzame woningen. Laat je adviseren door je hypotheekadviseur.

Wat is een Energiezuinige woning?

Door de energieprestatie van nieuwbouw (EPC 0,4) zijn nieuwbouwwoningen energiezuinig. Hierdoor zijn de maandlasten voor energie bij nieuwbouwhuizen laag. In Ouatrebras Park Quartier II fase 2 wordt nog een stapje verder gegaan en worden energie-neutrale woningen gerealiseerd. Lees hierover meer bij 'Wat is een energie-neutrale woning".

Wat is een Gasvrije woning?

Dan is de woning gasvrij en aangesloten op een duurzame warmtebron. Dat minimaliseert de CO2 uitstoot waardoor het milieu wordt ontzien. Hiermee draag je bij aan een beter klimaat en milieu en ben je voorbereid op de toekomst waarin aardgas op termijn verdwijnt.

Wat is een Energieneutrale woning?

Bij een energieneutrale woning met een energieprestatie (EPC) van 0 is het gebouw gebonden energiegebruik nihil. Hierdoor is de woning betaalbaar in gebruik en is er in de meeste gevallen € 15.000 extra hypotheekruimte.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Dit artikel is standaard opgenomen in je koop-/aannemingsovereenkomst. Op het moment dat je de financiering of de hypotheekgarantie voor de woning niet rond krijgt binnen een bepaald tijdsbestek, kunt u op grond daarvan de koop-/aannemingsovereenkomst kosteloos ontbinden.

Wanneer wordt gestart met de bouw?

Zodra alle opschortende voorwaarden zijn vervuld ontvang je hiervan bericht en wordt er gestart met de bouw.

Welke zekerheid heb ik dat mijn huis wordt afgebouwd?

Alle woningen van AM worden verkocht met een garantieregeling van SWK of Woningborg. Daarmee ben je ervan verzekerd dat je woning wordt afgebouwd en gebreken netjes worden verholpen. Met een garantieregeling loop je dus geen onnodige risico’s. Zie voor alle voorwaarden: http://www.swk.nl/wp-content/uploads/SWK-Kwaliteit-met-zekerheid-6e-druk.pdf

Heb ik garantie op de woning en zo ja hoe lang?

Alle woningen van AM worden verkocht met een garantieregeling van SWK of Woningborg. Daarmee ben je ervan verzekerd dat je woning wordt afgebouwd en gebreken netjes worden verholpen. Tevens heb je 10 jaar garantie op ernstige gebreken. Zie voor alle voorwaarden: http://www.swk.nl/wp-content/uploads/SWK-Kwaliteit-met-zekerheid-6e-druk.pdf

Wanneer ontvang ik het garantiecertificaat?

Je ontvangt het garantiecertificaat rechtstreeks van het SWK of Woningbrog circa 2 á 3 weken nadat de koop-/aannemingsovereenkomst is getekend en in ieder geval voordat je naar de notaris gaat.

Van wie koop ik de woning?

Je koopt de woning van de opdrachtgever [AM] wiens tenaamstelling volledig wordt vermeld in je koop-/aannemingsovereenkomst.

Hebben belangstellenden die in de gemeente wonen voorrang?

Nee, de gemeente Haarlemmermeer heeft hieraan geen voorwaarden gesteld.

Hoe vindt de toewijzing van de woningen plaats?

Voor de toewijzing van de woningen zullen zoveel als mogelijk de eerste voorkeuren worden toegewezen. De toewijzingscriteria bestaan onder andere uit een financiële check. Indien alsnog meerdere gelijkwaardige kandidaten voor een zelfde woning/bouwnummer overblijven zal door het computersysteem een naam uit de lijst worden geloot.

Als ik een optie neem, zit ik dan direct aan de woning vast?

Een optie verplicht je tot niets en er zijn geen kosten aan verbonden. Als je een woning toegewezen krijgt, volgt snel een gesprek met de makelaar. Als je na dit gesprek nog steeds wilt kopen, duurt de optie meestal nog 1 week. In deze periode ga je definitief een keuze maken.

Hoe weet ik of ik de woning kan betalen

Als je een optie hebt, is het belangrijk om zo snel mogelijk een afspraak te maken met de hypotheekadviseur. Dan weet je of je het huis kunt betalen en wat de financiële consequenties zijn.

Wat is een ‘optie’ op een bouwnummer?

Als je een woning toegewezen krijgt, volgt snel een gesprek met de makelaar. Als je na dit gesprek nog steeds wilt kopen, duurt de optie meestal nog 1 week. In deze periode ga je definitief een keuze maken.

Heb ik na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ook nog een bedenktijd?

Zodra je in het bezit bent van de door beide partijen getekende koop-/aannemingsovereenkomst gaat de bedenktijd van 7 dagen in.

Wat betekent koopsomindicatie?

Indien de koopsommen nog niet definitief zijn, is er wel een bandbreedte bekend waar de koopsommen tussen zitten.

Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)?

Vrij op naam betekent dat de verkopende partij de kosten van de notariële overdracht en in de inschrijving van de akte bij het Kadaster voor zijn rekening neemt.

Welke bijkomende kosten zijn er bij het kopen van een nieuwbouwwoning?

De woning wordt gebouwd in termijnen waarover rente betaald moet worden aan je hypotheekbank. Tevens zijn er kosten voor het eventuele meerwerk die je kiest. Daarnaast zijn er kosten voor de bemiddeling van de hypotheekadviseur en notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte. Er hoeft echter geen overdrachtsbelasting betaald te worden en geen notariskosten voor de eigendomsoverdracht en inschrijving bij het Kadaster. Deze kosten zijn voor rekening van AM.

Wat zijn opschortende woordaarden?

De koop-/aannemingsovereenkomst treedt in werking op het moment dat de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Opschortende voorwaarden zijn o.a. het verkrijgen van een omgevingsvergunning, de levering van bouwrijpe grond en als circa 70% van de woningen van het project zijn verkocht.

Wordt de grond verkocht met erfpacht?

De woningen in Quatrebras Park worden gebouwd op eigen grond. Er is geen sprake van erfpacht.

Wat is een 5% regeling?

Je hebt het recht om bij oplevering de laatste 5% van de aanneemsom in depot te storten bij de notaris. Mocht de aannemer de oplevergebreken - of gebreken die tijdens de eerste drie maanden opduiken - niet herstellen, dan heb je met deze 5%-regeling een stok achter de deur. Er mag in plaats van de inhouding van 5% door koper ook een een bankgarantie door de ondernemer/verkoper worden gesteld bij de projectnotaris. AM zal hiervan gebruik maken.

Wat is een afwerkingspakket?

Dan wordt de woning niet standaard of casco opgeleverd maar kun je uit verschillende woonpakketten kiezen zodat je de woning direct na oplevering kan bewonen. Denk hierbij aan de afwerking van de vloeren, wanden, keuken en badkamer.

Waar kan ik informatie vinden over de wijk?

Alle informatie over de wijk kun je vinden op de website. Daar staat alles overzichtelijk voor je op een rij.

Is er openbaar vervoer in de omgeving?

Alle voorzieningen in de buurt vind je gecatogoriseerd terug op de kaart in de projectwebsite.

Welke voorzieningen zijn er voor scholen en kinderopvang in de buurt?

Alle voorzieningen in de buurt vind je gecatogoriseerd terug op de kaart in de projectwebsite.

Zijn er al brochures beschikbaar?

Zodra er een brochure beschikbaar is zullen wij je hiervan via de app en de nieuwsbrief op de hoogte stellen.

Zijn er al prijzen voor meerwerk opties bekend?

De prijzen voor de grote uitbreidingsopties worden gelijkertijd met de definitieve prijzen van de woningen bekend gemaakt. Zodra het zover is ontvang je van ons bericht via de app en de nieuwsbrief.

“Quatrebras Park, wakker worden met fluitende vogels”

Contactgegevens Quatrebras Park

Lunshof Makelaardij Amstelveen
Makelaar

Lunshof Makelaardij Amstelveen

Barnhoorn Vermeer Makelaars
Makelaar

Barnhoorn Vermeer Makelaars

Onkenhout Makelaars BV
Makelaar

Onkenhout Makelaars BV